بتاسهم
1399/08/18
05:12
بایدن : مردم این کشور حرف خودشون رو زدند . آنها یک پیروزی قوی را اعلام کردند . با بیشترین رای که در تاریخ این کشور به یک نفر داده شده . مردم ما خ...

بایدن : مردم این کشور حرف خودشون رو زدند . آنها یک پیروزی قوی را اعلام کردند . با بیشترین رای که در تاریخ این کشور به یک نفر داده شده . مردم ما خوشحال هستند و به اینده امیدوارند . خوشحالم از اطمینانی که به من کردید . من رییس جمهوری هستم که همه را با هم متحد میکنم . با تمام وجودم کار میکنم .


انتهای خبر

0
0