بورس۳۶۵
1399/08/21
20:27
100 نمادی که در 20 روز معاملاتی اخیر بدترین وضعیت معاملاتی را داشتند و تقریبا هر روز صف فروش بودند و این در شرایطی است که مسولین سازمان بورس تاکید ...

۱۰۰ نمادی که در ۲۰ روز معاملاتی اخیر بدترین وضعیت معاملاتی را داشتند و تقریبا هر روز صف فروش بودند و این در شرایطی است که مسولین سازمان بورس تاکید به ویژگی نقد شوندگی بازار دارند


دانلود
انتهای خبر

0
0