مهدی راد
1399/11/14
12:04
حجم معاملات #غالبر از میانگین ماهانه عبور کرده و داره به 1.5 برابر میانگین میرسه

حجم معاملات #غالبر از میانگین ماهانه عبور کرده و داره به ۱.۵ برابر میانگین میرسهانتهای خبر

0
0