بورس۳۶۵
1399/10/29
10:04
برداشت اشتباه نکنید از افت دلار خیلی خیلی هم خوشحالیم فقط از بازی گرفتن سرمایه خودم و کسانی که اعتماد کردند خیلی ناراحتم

برداشت اشتباه نکنید از افت دلار خیلی خیلی هم خوشحالیم فقط از بازی گرفتن سرمایه خودم و کسانی که اعتماد کردند خیلی ناراحتم


انتهای خبر

0
0