حس ششم
1400/07/20
09:01
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۵۰۲ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۱ میلیون سهم #وگردش با حجم ۴۰ میلیون سهم #داراب با حجم ۱۸ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسرضوی با حجم ۵۰۲ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۵۱ میلیون سهم


#وگردش با حجم ۴۰ میلیون سهم


#داراب با حجم ۱۸ میلیون سهم


#وسقم با حجم ۱۶ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0