پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
08:41
ربیعی: 🔹آنچه در این سال‌ها به مراتب تلخ‌ بود، نه تحریم‌ امریکا بلکه همراهی مخالفان دولت با فشارهای خارجی بود جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002VDl 🆔 @En...

ربیعی:


🔹آنچه در این سال‌ها به مراتب تلخ بود، نه تحریم امریکا بلکه همراهی مخالفان دولت با فشارهای خارجی بودجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VDl


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0