مهدی ساسانی
1399/08/12
13:13
از الان رفتی صف خرید چهارشنبه برخی نماد ها را نشستی و درخواست را معتبر تا لغو زدی که اگر فلان فرد شد رییس جمهور و تقاضا آمد سمت سهم مد نظرت جایگاهت...

از الان رفتی صف خرید چهارشنبه برخی نماد ها را نشستی و درخواست را معتبر تا لغو زدی که اگر فلان فرد شد رییس جمهور و تقاضا آمد سمت سهم مد نظرت جایگاهت در صف خوب باشه قبول حرفی نیست


ولی صف خرید این سهم برای چهارشنبه میشه ۱۲۹۴۰ درست محاسبه نکردیا😄انتهای خبر

0
0