همفکران
1399/08/12
15:41
#خبرهای_موثر 📌پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف 15 درصدی نرخ سود بانکی رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ 15 در...

#خبرهای_موثر


📌پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف ۱۵ درصدی نرخ سود بانکیرییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده ‌های بانکی خبر داد/تسنیمانتهای خبر

0
0