بورس۲۴
1400/11/03
17:08
«وپترو» از تصفیه بدهی شرکت گاز لوله به بانک اقتصاد نوین خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اعلام نمود پرونده بدهی شرکت تولیدی گاز لوله به بانک اقتصاد نوین با ضمانت این شرکت تصفیه و مختومه گردید.

«وپترو» از تصفیه بدهی شرکت گاز لوله به بانک اقتصاد نوین خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اعلام نمود که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۳۰ و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۰۳ جمعا به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال و با اعمال تخفیفات و بخشودگی؛ پرونده بدهی شرکت تولیدی گاز لوله به بانک اقتصاد نوین با ضمانت این شرکت تصفیه و مختومه گردید.همچنین رفع بازداشت از سهام متعلق به این شرکت به عنوان ضامن بلامانع است.وپترو
انتهای خبر

0
0