کارگزاری آبان
1401/02/31
08:50
📊خمهر اطلاعیه 1401/02/29 *مهرکام پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منت...

📊خمهر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹


*مهرکام پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


مرجع صادر کننده مجوز:مشتری اصلی


نوع محصول/خدمت:افزایش نرخ جهت محصولات اصلی اخذ شده از مشتری عمده می باشد. که میانگین افزایش قیمت محصولات انواع سپر در این فروش اعلام می گردد.


نرخ قبلی: ۱۸,۰۹۷,۲۹۳ ریال


نرخ جدید ۲۰,۴۳۷,۱۷۴ ریال


مشخصات محصول


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۳,۵۹۲,۵۴۷ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل:۲۴ درصد


شرح نرخ های فروش نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است.
انتهای خبر

0
0