نوآوران امین
1401/03/19
10:15
آبسال(#لابسا) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 27 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره...

آبسال(#لابسا)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۹۳۵,۵۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۶,۲۵۳,۱۹۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۶۱۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0