کدال۳۶۰
1401/04/01
10:49
#ساربیل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/03/31 ▪️ شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 140...

#ساربیل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱▪️ شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۶۲۹,۲۵۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۵٪ افزایش داشته است.▪️«ساربیل» با سرمایه ثبت شده ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۴۷۴,۱۳۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۰:۴۹:۵۳ (۹۰۰۲۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0