بورس۲۴
1400/10/27
19:36
بلوک ۱۰.۰۶درصدی «فولاد» عرضه می شود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه در نظر دارد ۱۰.۰۶درصد از سهام فولاد مبارکه اصفهان را در بازار اول به صورت یکجا و نقد و با قیمت پایه ۲۰،۰۰۰ریال در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ عرضه کند.

بلوک 10.06درصدی «فولاد» عرضه می شود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه در نظر دارد ۱۰.۰۶درصد از سهام فولاد مبارکه اصفهان را در بازار اول به صورت یکجا و نقد و با قیمت پایه ۲۰،۰۰۰ریال در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ عرضه کند.

فولاد
انتهای خبر

0
0