آواتحلیل
1399/10/07
17:30
#بررسی_گزارش_کدال #کپرور ✅ فروش شرکت در آذر ماه با رشد 9 درصدی نسبت به آبان همراه بوده و به رقم 58میلیارد تومان رسیده است. ✅ کپرور در این ماه 213...

#بررسی_گزارش_کدال #کپرور✅ فروش شرکت در آذر ماه با رشد ۹ درصدی نسبت به آبان همراه بوده و به رقم ۵۸میلیارد تومان رسیده است.✅ کپرور در این ماه ۲۱۳۷۱ تن زغالسنگ به فروش رسانده که در قیاس با ماه قبل رشد ۱۴ درصدی را نشان می دهد.✅ نرخ فروش این محصول ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر تن گزارش شده که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.✅ جمع فروش پاییز ۱۵۳ میلیارد تومان و جمع فروش تابستان و بهار نیز به ترتیب ۱۴۹ و ۵۸ میلیارد تومان گزارش شده است.✅ شرکت فروش ۹ ماهه نخست سال جاری را به ۳۵۹ میلیارد تومان رسانده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۵ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم ۵۰۸۴ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۲۱ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0