کدال۳۶۰
1401/03/02
16:38
#تاک_بازار اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده) شرکت اختصاصی بازارگردانی تاک دانا ▪️ شرکت اخت...

#تاک_بازار


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت اختصاصی بازارگردانی تاک دانا

▪️ شرکت اختصاصی بازارگردانی تاک دانا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «تاک بازار» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مبلغ ۱,۳۰۶,۷۲۲ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۶:۳۹:۴۷ (۸۸۶۴۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0