کارگزاری آبان
1399/08/18
10:43
📊#قشیر اطلاعیه 99/08/18 *تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه ...

📊#قشیر


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0