سیگنال یاب روزانه
1399/08/30
22:48
#خاور سهم در محدوده حمایتی قرار دارد هدف اول سهم محدوده 800 تومان است 99/08/30

#خاورسهم در محدوده حمایتی قرار داردهدف اول سهم محدوده ۸۰۰ تومان است۹۹/۰۸/۳۰
انتهای خبر

0
0