بورس۲۴
1401/03/31
21:01
اطلاعیه فرابورس در خصوص اعمال و عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادها

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ اعمال نخواهد شد.

اطلاعیه فرابورس در خصوص اعمال و عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادها

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ اعمال نخواهد شد.


نمادها شامل اعتلا، بپاس، بزاگرس، پخش، ثالوند، ثغرب، حگهر، ددانا، دماوند،سرچشمه، فروسیل، فغدیر، فگستر، کایزد، وآوا، و وگستر می باشد.


همچنین حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی «فرابورس۱ »و « فروی۱ »از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۴.۴ اعمال خواهد شد.


فرابورس
انتهای خبر

0
0