آواتحلیل
1399/10/29
12:51
#بررسی_گزارش_کدال #کساپا 📌 کساپا دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۵۲۰ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۴ ریال بو...

#بررسی_گزارش_کدال #کساپا📌 کساپا دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۵۲۰ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۴ ریال بود (رشد ۳۶۱۴ درصدی).

انتهای خبر

0
0