نوآوران امین
1401/03/07
18:56
صنعت غذایی کورش (#غکورش) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش ...

صنعت غذایی کورش (#غکورش)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۶۳.۶۵) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۵۴.۷۳) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


⭕️کاهش (۵۴.۷۳) درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0