اقتصاد آنلاین
1401/06/01
15:36
📌موزه ملی ایران چهارشنبه نیمه‌تعطیل است موزه ملی ایران: 🔹بازدید عمومی از موزه ملی ایران از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه، دوم شهریورماه تا پایان همان روز،...

📌 موزه ملی ایران چهارشنبه نیمه‌تعطیل استموزه ملی ایران:🔹بازدید عمومی از موزه ملی ایران از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه، دوم شهریورماه تا پایان همان روز، امکان‌پذیر نخواهد بود.🔹تعطیلی موقتی و نیم‌روزه موزه ملی ایران، در ادامه انجام برنامه بهینه و ایمن‌سازی پست برق خواهد بود.انتهای خبر

0
0