تکسهم ۹۸
1399/11/09
21:17
حالا بگذارید هر چقدر دوست دارند سهم های خودشان را حراج کنند بعلت روحیات و همچنین سطح دانش اقتصادی متفاوت سرمایه گذاران هیچوقت نمی توان همه را قا...

حالا بگذارید هر چقدر دوست دارند سهم های خودشان را حراج کنندبعلت روحیات و همچنین سطح دانش اقتصادی متفاوت سرمایه گذاران هیچوقت نمی توان همه را قانع کرد ولی جهت بازار بورس مشخص استA.M

انتهای خبر

0
0