بورس۲۴
1400/10/21
11:42
شفاف سازی «شاراک» در خصوص وقوع آتش سوزی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) اعلام نمود که پیرو درج اخبار منتشر شده درخصوص وقوع آتش سوزی در این شرکت در فضای مجازی، به استحضار می رساند وقوع حریق جزئی در شامگاه روز ۲۰ دیماه سال جاری در یکی از خطوط خروجی بسمت فلر کوره زباله سوز واحد تصفیه بوده و در روال عادی تولید شرکت هیچگونه خللی وارد نشده است. تولید و فروش محصولات بر اساس روند پیش بینی شده در حال انجام و اثرات حادثه مذکور بطور کامل رفع شده است.

شفاف سازی «شاراک» در خصوص وقوع آتش سوزی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) اعلام نمود که پیرو درج اخبار منتشر شده درخصوص وقوع آتش سوزی در این شرکت در فضای مجازی، به استحضار می رساند وقوع حریق جزئی در شامگاه روز ۲۰ دیماه سال جاری در یکی از خطوط خروجی بسمت فلر کوره زباله سوز واحد تصفیه بوده و در روال عادی تولید شرکت هیچگونه خللی وارد نشده است. تولید و فروش محصولات بر اساس روند پیش بینی شده در حال انجام و اثرات حادثه مذکور بطور کامل رفع شده است.شاراک
انتهای خبر

0
0