کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/01
15:00
" #حقیقی #حقوقی در بازار امروز 1401/06/01 مجموعا مبلغ 93 میلیارد تومان ورود حقیقی به بازار داشته ایم. (سهام + حق تقدم + صندوق های قابل معامله سها...

" #حقیقی #حقوقیدر بازار امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مجموعا مبلغ ۹۳ میلیارد تومان ورود حقیقی به بازار داشته ایم. (سهام + حق تقدم + صندوق های قابل معامله سهامی)لازم به توضیح است تا این لحظه در بخش خرید، ۸۳ درصد خریدها توسط حقیقی ها و ۱۷ درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.همچنین در بخش فروش ۸۰ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۲۰ درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.نکته مهم: در بازار امروز شاهد ورود ۵۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و ورود ۳۷ میلیارد تومان به نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده ایم.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0