مهدی ساسانی
1399/08/12
11:56
وقتی مجلس دقیقا یک روز مانده به انتخابات آمریکا طرح خروج از برجام را تصویب میکند این نشان میدهد احتمالات برای باقی ماندن ترامپ برای 4 سال اینده د...

وقتی مجلس دقیقا یک روز مانده به انتخابات آمریکا طرح خروج از برجام را تصویب میکند


این نشان میدهد احتمالات برای باقی ماندن ترامپ برای ۴ سال اینده در حال افزایش است و با این کار هم یک پیش دستی کرده اند و هم به جامعه جهانی پیامی در خصوص ابقای احتمالی ترامپ و تبعات بعدش داده باشندقیمت دلار هم در واکنش به این اتفاقات مجددا به کانال ۲۸۰۰۰تومان بازگشتانتهای خبر

0
0