نوآوران امین
1400/03/18
15:59
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر(#تاتمس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 52 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399...

کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر(#تاتمس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۰۹,۳۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۴,۵۵۹ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۵۸۰ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۳۶۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0