کانال کدال
1399/09/16
10:23
📊 نماد : امید 📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 🏭 شرکت: تامین سرمایه امید 🖌 به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی...

📊 نماد : امید📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام🏭 شرکت: تامین سرمایه امید
🖌 به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. شایان ذکر است افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار مندرج در گزارش فعالیت ماهانه در ماههای اخیر ناشی از روش شناسایی ارزش صندوق های سرمایه گذاری به ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری و همچنین روند مثبت بورس و افزایش شاخص های بازار سرمایه در ماه های اخیر است که درآمد ارزشیابی صندوق های سهامی نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #امید #شفاف_سازی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۰:۱۶:۳۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0