بورس۲۴
1400/01/29
09:26
سود ۱۱۳۹ ریالی سرمایه گذاری آوین در ۳ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری آوین در ۳ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۱۳۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۸۶۱ درصدی داشته است.گفتنی است سود فروش سرمایه گذاری در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۵۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری آوین در ۳ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۱۳۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۸۶۱ درصدی داشته است.گفتنی است سود فروش سرمایه گذاری در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۵۴ درصد رشد داشته است.


انتهای خبر

0
0