همفکران
1399/08/21
23:21
#خبرهای‌‌‌_موثر 📌 سدیدی عضو هیات مدیره شرکت بورس: صندوق پالایش یکم منفی باز نخواهد شد؛ سیاست گذار تدبیری خواهد کرد، که این صندوق با بازدهی منفی ب...

#خبرهای‌‌‌_موثر📌 سدیدی عضو هیات مدیره شرکت بورس:


صندوق پالایش یکم منفی باز نخواهد شد؛ سیاست گذار تدبیری خواهد کرد، که این صندوق با بازدهی منفی باز نشود.

انتهای خبر

0
0