نوآوران امین
1399/10/29
13:06
داروسازی امین(#دامین) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 15 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 م...

داروسازی امین(#دامین)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۸۹۷,۵۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۳۴۶,۴۰۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۶ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۷۸۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0