کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/18
13:25
ارزش معاملات خرد امروز بازار سرمایه 2150 میلیارد تومان بود. یکی از بدترین روزها در سال 1399 را شاهد بودیم./کانال تحلیلی پارسیس

ارزش معاملات خرد امروز بازار سرمایه ۲۱۵۰ میلیارد تومان بود. یکی از بدترین روزها در سال ۱۳۹۹ را شاهد بودیم./کانال تحلیلی پارسیس


انتهای خبر

0
0