مهندسی مالی
1399/09/23
12:42
این روند و نمودار هم نشان هر موسسه و مشاور مالی خارجی نشون بدی بگی ما تو این مارکت فعالیت و تحلیل میکنیم سریع استخدامت میکنند بعنوان تحلیل گر و مشا...

این روند و نمودار هم نشان هر موسسه و مشاور مالی خارجی نشون بدی بگی ما تو این مارکت فعالیت و تحلیل میکنیم سریع استخدامت میکنند بعنوان تحلیل گر و مشاور ارشد مالی۸۰۰ درصد رشد داشته


۸۰ درصد ریزش داشتهتو بازه کمتر ۱ سال#پیام موقتانتهای خبر

0
0