اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/07/28
20:03
#سپرده تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 🔹 زمان و محل برگز...

#سپرده


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ درمحل تهران-بلوار کشاورز-خیابان شهید نادری-پلاک ۱۳ (تقاطع ایتالیا)-طبقه هشتم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه فعلی: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۵,۲۳۵,۳۴۷ میلیون ریال- اندوخته : ۱,۷۶۴,۶۵۳ میلیون ریال⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0