بورس آموز
1399/08/18
10:37
حجم معاملات بشدت پایین هستش و اگه با همین شرایط پیش بره بنظر نمیرسه که تا انتهای امروز اتفاق جدیدی بیافته ‎⚡️‌‏⚡️بورسآموز را دنبال کنید

حجم معاملات بشدت پایین هستش و اگه با همین شرایط پیش بره بنظر نمیرسه که تا انتهای امروز اتفاق جدیدی بیافته⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0