بورس پلنر
1399/11/12
09:19
#کویر، مطابق سناریوی موجی پیشین پس از تکمیل پولبک به سقف شکسته شده قبلی و سطح معتبر حمایتی در بازه قیمتی 19519 ریال همراه با صف خرید پرحجم وارد دام...

# کویر ، مطابق سناریوی موجی پیشین پس از تکمیل پولبک به سقف شکسته شده قبلی و سطح معتبر حمایتی در بازه قیمتی ۱۹۵۱۹ ریال همراه با صف خرید پرحجم وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با هدف ۳۳۸۷۶ ریال شده است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0