بورس۲۴
1401/02/06
14:41
«سبزوا»خبر از اخذ و صدور سند مالکیت املاک شرکت داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت سیمان لار سبزوار خبر از اخذ و سند مالکیت املاک خریداری شده در سنوات قبل به متراژ ۱۶۵ متر واحد تجاری و ۱۰۱ متر نیم طیقه در ملک مذکور تماما با کاربری تجاری داد.

«سبزوا»خبر از اخذ و صدور سند مالکیت املاک شرکت داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان لار سبزوار خبر از اخذ و سند مالکیت املاک خریداری شده در سنوات قبل به متراژ ۱۶۵ متر واحد تجاری و ۱۰۱ متر نیم طیقه در ملک مذکور تماما" با کاربری تجاری داد.

سبزوا
انتهای خبر

0
0