کدال۳۶۰
1399/10/29
09:05
#واحیا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ▪️ شرکت مجتم...

#واحیا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
▪️ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۹۴ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۹۵ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «واحیا» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۹۳,۸۷۷ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۰۵:۱۱ (۷۱۲۵۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0