نوآوران امین
1399/08/28
21:14
پخش البرز(#پخش) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 50 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 139...

پخش البرز(#پخش)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۲,۳۳۵,۷۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۵۰۳,۹۹۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۶۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۱۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0