اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/30
10:03
❇️ اقبال سهامداران به بپیوند/ بپیوند با رشد سه درصدی به صف خرید نشست ◀️ در پایان معاملات فرابورس امروز سهام شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس رشد س...

❇️ اقبال سهامداران به بپیوند/ بپیوند با رشد سه درصدی به صف خرید نشست
◀️ در پایان معاملات فرابورس امروز سهام شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس رشد سه درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش امروز قرار گرفت. سهام شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس در آخرین معاملات خود، عدد ۳۲,۵۵۹ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته هشت درصد افزایش یافته است. همچنین با جابجایی بیش از ۳۳میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۳۲,۵۵۹ریال آغاز خواهد کرد. ارزش معاملات امروز بپیوند از رقم ۱۰۵میلیارد تومان عبور کرد. همچنین بیش از ۹۹درصد از سهام شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس را حقیقی‌ها و یک درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، بیش از ۳۲میلیون برگه سهم (بیش از ۹۶درصد) را اشخاص حقیقی و بیش از یک میلیون برگه سهم (چهار درصد) را حقوقی‌ها به فروش رساندند.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0