بولتن اقتصادی
1399/08/21
14:49
تایید حکم ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رئیس کل دادگستری استان اردبیل: 🔹طبق اطلاع حکم هیئت داوری در تائید ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ...

تایید حکم ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغانرییس کل دادگستری استان اردبیل:


🔹طبق اطلاع حکم هییت داوری در تایید ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان امروز مجددا در دادگاه نیز با ادله قوی تایید شد.

انتهای خبر

0
0