اتاق فکر بورسی
1399/09/16
23:00
عرضه اولیه #وکبهمن تاریخ عرضه سه شنبه 18 آذر سهمیه هر کد حداکثر 100سهم قیمت 14200ریال تا 14484ریال

عرضه اولیه #وکبهمن


تاریخ عرضه سه شنبه ۱۸ آذر


سهمیه هر کد حداکثر ۱۰۰سهم


قیمت ۱۴۲۰۰ریال تا ۱۴۴۸۴ریالانتهای خبر

0
0