کدال۳۶۰
1399/10/29
11:01
#تشتاد اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران ▪️ شرکت صنایع تولیدی...

#تشتاد


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
▪️ شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۲۱ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۵۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «تشتاد» با سرمایه ثبت شده ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۵,۱۴۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۱:۰۱:۰۰ (۷۱۳۱۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0