آتی کالا
1399/09/23
15:23
📌به اطلاع می رساند، پس از اتمام روز معاملاتی یک روز کاری بعد، وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران پوشال برابر مبلغ 2000000ریال تعیین می گردد.

📌به اطلاع می رساند، پس از اتمام روز معاملاتی یک روز کاری بعد، وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران پوشال برابر مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال تعیین می گردد.


انتهای خبر

0
0