بولتن اقتصادی
1399/11/12
15:32
به داد سرمایه‌گذاران بورس برسید/ کارد به استخوان مردم رسیده است اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در تذکر شفاهی: 🔹وزیر اقتصاد و سازمان بورس بای...

به داد سرمایه‌گذاران بورس برسید/ کارد به استخوان مردم رسیده استاسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در تذکر شفاهی:🔹وزیر اقتصاد و سازمان بورس باید نسبت به سرمایه‌های برباد رفته مردم که با تبلیغ دولت انجام پذیرفته جوابگو باشند.


🔹هیات رییسه مجلس باید استیضاح وزیر را براساس آیین‌نامه داخلی اعلام وصول کنند.


🔹باید به داد سرمایه‌گذاران بورس رسید چرا که کارد به استخوان رسیده است. سفره مردم نه تنها کوچکتر شده بلکه در حال جمع شدن است.

انتهای خبر

0
0