بانی فام
1399/10/09
13:23
#وپست (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال25% سود تا محدوده 22143 ریال در صورت نزول قیمت احتمال% ضرر تا محدوده 17686 ریا...

#وپست


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲۵٪ سود تا محدوده ۲۲۱۴۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال٪ ضرر تا محدوده ۱۷۶۸۶ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0