بتاسهم
1399/08/21
10:58
روحانی: از هر‌ فرصتی‌ که به نفع منافع ملی مردم و رفع تحریم باشد استفاده خواهیم کرد

روحانی:


از هر فرصتی که به نفع منافع ملی مردم و رفع تحریم باشد استفاده خواهیم کردانتهای خبر

0
0