بولتن اقتصادی
1399/08/11
16:59
آزمایش بالینی واکسن کرونا در اسرائیل/ دانش‌آموزان به مدرسه بازگشتند محدودیت‌ها در اسرائیلِ 9 میلیون نفری به دنبال کاهش مداوم میزان مبتلایان و شناس...

آزمایش بالینی واکسن کرونا در اسراییل/ دانش‌آموزان به مدرسه بازگشتندمحدودیت‌ها در اسراییل ۹ میلیون نفری به دنبال کاهش مداوم میزان مبتلایان و شناسایی موارد جدید روزانه در حال لغو شدن است.

انتهای خبر

0
0