بولتن اقتصادی
1400/05/29
13:03
⭕️یک سند سازمان ملل:‌ طالبان بازداشت افراد در فهرست سیاه خود را آغاز کرده است یک سند سازمان ملل نشان می‌دهد طالبان جست و جو برای یافتن کسانی که بر...

⭕️یک سند سازمان ملل: طالبان بازداشت افراد در فهرست سیاه خود را آغاز کرده استیک سند سازمان ملل نشان می‌دهد طالبان جست و جو برای یافتن کسانی که برای نیروهای ناتو یا دولت قبلی افغانستان کار می‌کردند را تشدید کرده است

انتهای خبر

0
0