سهام سودآور
1399/08/12
10:41
طرفداران ترامپ کار دستش دادند! پس از اعتراضات بسیار گسترده به ایجاد مزاحمت برای کارزار انتخاباتی آقای بایدن از سمت طرفداران آقای ترامپ، اکنون FBI ...

طرفداران ترامپ کار دستش دادند!پس از اعتراضات بسیار گسترده به ایجاد مزاحمت برای کارزار انتخاباتی آقای بایدن از سمت طرفداران آقای ترامپ، اکنون FBI اطلاعیه داده که به این موضوع ورود کرده و درحال تحقیق در این زمینه است.../همفکران

انتهای خبر

0
0