آواتحلیل
1399/08/21
11:42
#کگل #بورس_کالا جهان فولاد سیرجان 2200 تن سبد میلگرد مخلوط با قیمت 11056 تومان عرضه و 1430 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#کگل


#بورس_کالا


جهان فولاد سیرجان


۲۲۰۰ تن سبد میلگرد مخلوط با قیمت ۱۱۰۵۶ تومان عرضه و ۱۴۳۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0